Archiwum kategorii: Prawo

Restrukturyzacja firmy – co to jest?

W momencie kiedy firma przestaje przynosić oczekiwane zyski, pojawia się problem z coraz większą ilością długów, jej rozwój jest coraz słabszy. W tej sytuacji bardzo często pojawia się widmo upadłości, dlatego można rozważyć restrukturyzacje, jest to bowiem sposób na uniknięcie likwidacji firmy. W poniższym artykule dowiesz się między innymi czym tak naprawdę jest restrukturyzacja, jakie płyną z niej korzyści oraz wiele innych, istotnych informacji!

Restrukturyzacja firmy – czym jest – ogólne wyjaśnienie

Bardzo wiele osób zadaje sobie pytanie co oznacza restrukturyzacja firmy i jakie konsekwencje niesie ze sobą? Restrukturyzacja nazywana także restrukturalizacją to proces, który polega na zmianach w całej organizacji danego przedsiębiorstwa oraz w aktywach i pasywach, które są jego własnością. Czy wiesz, że najczęściej restrukturyzacja w przedsiębiorstwach prowadzona jest w sytuacji, gdy firma potrzebuje nagłych i konkretnych zmian, aby zachować swoją oryginalność, konkurencyjność. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla firmy, gdyż powoduje ono zwiększenie się zysków, dzięki zastosowaniu restrukturyzacji można dokonać transformacji firmy, co jednocześnie poprawia jej sytuację poprzez wzrost jej wartości. O czym warto pamiętać? To, iż dzięki restrukturyzacji przeprowadzonej w prawidłowy sposób możliwe jest uniknięcie najgorszej sytuacji jaką jest ogłoszenie upadłości firmy! Co istotne, wszystko odbywa się z największym poszanowaniem praw wierzycieli, warto zaznaczyć że możliwa jest zarówno restrukturyzacja jednoosobowej działalności gospodarczej jak i restrukturyzacja spółki, która posiada różne formy działalności między innymi: cywilną, jawną oraz akcyjną. Restrukturyzację bardzo precyzyjnie opisuje ustawa z dnia 15 maja 2015 roku, tzw. Prawo restrukturyzacyjne.

Zobacz więcej:

Restrukturyzacja – powody jej przeprowadzenia

Warto zaznaczyć, iż restrukturyzacja może zostać przeprowadzona z różnych powodów, które można podzielić na:

 • wewnętrzne przyczyny restrukturyzacji- czyli powody, które są związane z firmą, chodzi tutaj między innymi o: wysokie koszty związane z działalnością firmy, zbyt niska jakość wytwarzanych produktów, oraz mało efektywna produkcja, która zużywa dużą ilość materiału i energii
 • zewnętrzne przyczyny restrukturyzacji- są to przede wszystkim powody dotyczące otoczenia firmy, wśród nich można wymienić między innymi: bardzo wysoka konkurencyjność branżowa, a także zmiany które zachodzą w polityce gospodarczej.

Co istotne? Jak widać, restrukturyzacja firmy może zostać przeprowadzona z różnych powodów, które nie zawsze oznaczają powiazanie z obecną sytuacją jaka panuje w firmie! Bowiem bardzo często zdarza się problemy w firmy dotyczą zewnętrznych czynników, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu.

Procesy restrukturyzacji – rodzaje

Czy wiesz, że restrukturyzacja firmy to bardzo złożony proces, który obejmuje w swoim zakresie różne obszary działalności? Wiąże się to również z rodzajami procesów restrukturyzacyjnych, wśród których znajdują się:

 • restrukturyzacja antycypacyjna – głównym celem tego rodzaju restrukturyzacji jest przede wszystkim prześcignięcie konkurencji, związana jest ona z działalnością organizacji pracy, zatrudnienia a także marketingu i finansów
 • restrukturyzacja kreatywna – jej działanie opiera się na tworzeniu zmian, które następują wraz z upływem czasu, tego typu restrukturyzacja dotyczy między innymi: wprowadzenia na rynek nowego produktu lub usługi
 • restrukturyzacja dostosowawcza – skupia się ona przede wszystkim na zmianach natychmiastowych, które dotyczą funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Ma ona szczególne znaczenie w momencie gdy wyniki a tym samym zyski w firmie są niskie i istnieje widmo ich dalszego pogarszania się
 • restrukturyzacja naprawcza – koncentruje się na zmianach, których głównym celem jest naprawa przedsiębiorstwa, a tym samym uchronienie jej przed możliwością bankructwa.

Jakie konsekwencje niesie restrukturyzacja dla firmy?

Powinieneś wiedzieć, że prawidłowo prowadzona restrukturyzacja przedsiębiorstwa pozwala uniknąć bardzo poważnych skutków, które mogą doprowadzić do bankructwa biznesu. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, bowiem wprowadzone zmiany mogą w znaczny sposób zmniejszyć niebezpieczeństwo jakim jest upadłość firmy! Co istotne? Aby firma mogła wyjść z kłopotów finansowych powinna zatrudnić doświadczonych doradców restrukturyzacyjnych, ponieważ firmy które świadczą profesjonalne usługi w tym zakresie pomogą wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojej firmy!

Jakie korzyści płyną z restrukturyzacji?

Restrukturyzacja niesie ze sobą szereg korzyści zarówno dla zadłużonego przedsiębiorcy jak i wierzyciela, w przypadku przedsiębiorcy można wymienić takie zalety jak: możliwość dalszego prowadzenia firmy, wznowienie przyjaznych relacji biznesowych, odzyskanie zaufania wierzyciela, rozłożenie płatności na raty, które są realne do spłaty. Natomiast wierzyciel może liczyć na takie korzyści jak:

 • zaspokojenie wskutek wykonania układu 
 • możliwość dalszego kontraktowania
 • możliwość współpracy z zadłużonym przedsiębiorcą
 • częściowe zrównanie zwykłych wierzycieli z wierzycielami bardziej uprzywilejowanymi.

Pomoc adwokata do prawa medycznego dla pacjentów, lekarzy, personelu medycznego.

Pomoc w zakresie prawa medycznego jest świadczona zarówno pacjentom, którzy chcą dochodzić swoich praw za poniesiony uszczerbek na zdrowiu w wyniku błędu lekarskiego lub zaniedbań jak również lekarzom i placówkom medycznym. Ponadto ze wsparcia adwokata do prawa medycznego mogą skorzystać inne osoby, które są zatrudnione w szpitalach, przychodniach tzn. pielęgniarki i pozostały personel medyczny.

Działania adwokata do prawa medycznego przed trafieniem sprawy do sądu

   Przed złożeniem pozwu do sądu w sprawach związanych z prawem medycznym, adwokat do prawa medycznego będzie próbował rozwiązać problem w inny sposób. Może on złożyć wniosek do komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, dzięki któremu pacjent może ubiegać się o wypłacenie mu odszkodowania albo zadośćuczynienia. Takie roszczenie najczęściej zostaje wypłacone wcześniej, niż w przypadku trafienia sprawy do sądu.

Czynności wykonywane przez adwokata do prawa medycznego przed sądem

   Jeżeli nie dojdzie do polubownego rozstrzygnięcia danej sprawy związanej z prawem medycznym, lekarze i pacjenci mogą wejść na drogę sądową i tam dochodzić swoich roszczeń. Korzystając z usług adwokata do prawa medycznego są większe szanse na wygranie sprawy, ponieważ jest on biegły w zagadnieniach medycznych i potrafi uzasadnić żądania pacjenta lub postępowanie lekarza podczas diagnozowania i leczenia pacjenta. Adwokat towarzyszy klientowi na każdym etapie sprawy, może stać się jego pełnomocnikiem i reprezentować jego interesy w sądzie każdej instancji. Pomoc prawna jest niezbędna dla każdej ze stron postępowania.

Zadania adwokata do prawa medycznego

Adwokat biegły w prawie medycznym:

 • Opracowuje a także wydaje opinie dotyczące umów związanych z prowadzeniem danej działalności medycznej
 • Przygotowuje wnioski o wypłatę odszkodowania za błędy medyczne, postawienie niewłaściwej diagnozy, zaniedbania itd.
 • Składa odwołania w prowadzonych sprawach
 • Przygotowuje regulaminy organizacyjne placówek medycznych
 • Opracowuje kontrakty dla kadry kierującej daną placówką medyczną.

Sprawy, w jakich uczestniczy adwokat medyczny Warszawa – przykłady

Adwokat do prawa medycznego najczęściej ma do czynienia z takimi sprawami jak:

 • Niedopełnienie obowiązków (zaniedbanie) podczas odbierania porodu – efektem takich działań lekarza lub personelu medycznego może być: nie wykonanie zabiegu cesarskiego cięcia w odpowiednim czasie, co skutkowało problemami zdrowotnymi dziecka lub matki, nie usunięcie z macicy łożyska i tkanek poporodowych.
 • Doznanie przez pacjenta w szpitalu zakażenia bakteryjnego
 • Nie rozpoznanie u pacjenta choroby nowotworowej
 • Nieodpowiednia opieka medyczna
 • Niewłaściwie przeprowadzone operacje chirurgiczne dotyczące np. wykonanie zabiegu na zdrowych organach, częściach ciała, błędne ułożenie nóg lub rąk, pozostawienie podczas operacji np. nożyczek, środków opatrunkowych, gaz itd.  

Pomoc adwokata w sprawach zawodowych lekarzy

 • Obsługa prawna w zakresie tworzenia podmioty leczniczego, prowadzenia placówki medycznej, przekształcania a także rozwiązywania praktyki lekarskiej indywidualnej.
 • Adwokat reprezentuje lekarzy w postępowaniach sądowych oraz w przypadku odpowiedzialności zawodowej związanej z naruszeniem etyki zawodu lekarza a także przepisów z tym związanych przed komisją, sądem lekarskim, rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej.

Adwokat do prawa medycznego wspiera lekarzy w sprawach administracyjnych

 • Zastępstwo w relacjach i sporach z NFZ, Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz pozostałymi instytucjami
 • Adwokat może reprezentować klienta przed Naczelnym Sądem Administracyjnym a także Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

   W przypadku spraw karnych, adwokat do prawa medycznego jest obrońcą lekarza w postępowaniu toczącym się na policji, prokuraturze oraz w sądach a także w postępowaniu wykonawczym.

Pomoc adwokata do prawa medycznego dla położnych i pielęgniarek

   Adwokat specjalizujący się w prawie medycznym posiada doświadczenie w reprezentowaniu pielęgniarek i położnych w sprawach przedsądowych, przed sądem oraz przed innymi organami. Jego pomoc związana jest z:

 • Udzielaniem rzetelnych porad prawnych przygotowujących klienta do dochodzenia roszczeń pacjentów
 • Opracowaniem różnych opinii prawnych, sporządzaniem umów, statutów itp.  
 • Obsługa prawna związana ze sporządzaniem lub analizowaniem kontraktów (prawo pracy)
 • Obrona w postępowaniu prowadzonym przez policję, prokuratora
 • Reprezentowanie klienta w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych i w zakresie roszczeń pacjentów.
 • Zastępstwo prawne wykonywane przez adwokata w przypadku sporów  z Rzecznikiem Praw Pacjenta

Reprezentowanie klienta (pielęgniarki, położne) w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością zawodową dotyczące naruszenia zasad etyki oraz innych przepisów dotyczących wykonywanego zawodu. Pomoc adwokata do prawa medycznego musi wiązać się z gwarancją indywidualnego podejścia do danej sprawy i problemu klienta. Zaangażowanie oraz sumienne analizowanie dokumentacji medycznej daje możliwość uzyskania dla klienta odszkodowania lub skuteczną obronę lekarza za błąd niezawiniony.